Erfarenheter och publikationer

Publicerat

”100 % YLLE?” i tidskriften Hjärnstorm

J.Johanssson och J. Krumlinde (2013), ”100 % YLLE?”, i Hjärnstorm – #115-116: Underground. Essä kring lajv som subkultur, identitet och livsstil. Titeln ”100 % ylle?” refererar till stereotyper av normer på historieinspirerade lajv, där materialens autenticitet är av största vikt för att skapa illusioner för verklighetsflykt. Artikeln finns mig veterligen inte tillgänglig digitalt, men författarna har ett par exemplar till utlån vid förfrågan.

Uppsatser

H. K. H. Tepåse och andra souvenirer – Dokumentation av en samling minnesföremål från kronprinsessparets bröllop år 2010

Mitt magisterexamensarbete, från år 2011, kring problematiken med dokumentation och klassifikation av museisamlingar med hjälp av äldre klassifikationssystem. Arbetet utfördes enligt kriterier för magisterexamensarbete med inriktning Dokumentation av samling inom Musei- och kulturarvsvetenskap vid Institutionen för ABM, Uppsala Universitet. Denna PM beskriver min arbetsprocess och de problem jag stötte på vid genomförandet av en dokumentation av samling på Nordiska Museet i Stockholm under våren 2011. Jag beskriver också de insikter och erfarenheter som dokumentationen genererat kopplat till relevant litteratur inom området. Uppsatsens namn anspelar på de olika souvenirer och minnessakersom Nordiska museet samlade in i samband med kronprinsessparets bröllop, vilka utgjorde samlingen.

Från smedja till hembygdsgård – En historisk studie av Eskilstunas första museum 1906-1924

Är en B-uppsats inom historia från Mälardalens högskola år 2010. Uppsatsen är en historisk studie av Eskilstunas ”Stads museums”  första tid år 1906-1924. Museets grundande sätts i relation till studier av museernas roll i ”det nationella projektet” i Sverige kring sekelskiftet 1900. Uppsatsen finns i fulltextformat på länken ovan, publicerad av Eskilskällan, Eskilstuna ABMs webbplats.


Bland klänningar och jukeboxar. En etnologisk studie om betydelsen av föremål i människors identitetsprojekt.

Kandidatuppsats inom etnologi från år 2009, Stockholms Universitet. Fallstudie av fyra olika livsstilsprojekt med tema 1950-talet. Identitet, skapandet av estetiska helheter och en egen livsstil. Tillhandahålls på Etnologiska institutionen Stockholms Universitet.

Arbetsgivare och uppdragsgivare

LSH – Livrustkammaren, Skoklosterslott och stiftelsen Hallwylska museet
Tidskriften Hjärnstorm
Skansen
Museum Gustavianum
Julita gård
Eskilstuna Stadsteater Teater och Lokomotivet

Min CV hittar du på linkedinAnnonser