Om mig

PresentationJag är Magister Krumlinde, som funderar mycket och om allt möjligt. Det kan vara museer och kulturarv, studier, hantverk och iakttagelser av alla dess slag.

Mina spretiga intressen har tagit mig hit och dit i jakten på kunskap och glädjen att lära. Jag har sjungit valvisor i bortre Dalarna, träffat människor som samlar på jukeboxar, spelat i rockband, mjölkat getter, katalogiserat kungliga tepåsar och en del annat. Just nu bor jag i Hägersten och arbetar som museitjänsteman på ett miljömuseum i Stockholm. Våren 2012 avslutade jag mina studier med en fil. mag. i Musei- och kulturarvsvetenskap. Tidigare har jag läst min fil. kand. inom etnologi på Stockholms Universitet. Från allra första början kommer jag från Eskilstuna i Sörmland. Där började det med ett stort intresse för gamla saker, sagor och spännande historier från förr. ”Även små grytor har öron” sa min mormor när jag satt och lyssnade på hur de vuxna pratade om sitt. Som etnolog och museivetare har jag intresserat mig för människors berättelser, deras relationer till föremål och det som kallas historiebruk – hur vi i vår samtid använder historia på olika sätt. Som museipedagog jobbar jag med att förmedla denna fascination och väcka andras intresse att lära och upptäcka historia.

Annonser